Tester

Tests specificeren en uitvoeren.

Ontbreekt de testbasis voor het specificeren van tests? Heb je geen goede tool voor het opstellen van testgevallen? Kost het uitvoeren van tests veel tijd? Gebeurt de registratie van bevindingen niet in de tool waar je mee test? Dan wordt het tijd om Testersuite eens te ontdekken!

Gratis starten
Testersuite FREE voor 5 gebruikers
Plan een demo
Bekijk Testersuite en stel je vragen

Gebruik een goede testtool!

Wanneer je professioneel tester bent dan hoeven we niet uit te leggen wat de toegevoegde waarde van een testtool is. Of het nou gaat om het specificeren van testgevallen of het uitvoeren van tests. Of om het vastleggen van testresultaten en het snel registreren van testbevindingen. Daarvoor wil je natuurlijk gebruik maken van een gebruiksvriendelijke tool zodat je snel kan werken en alles overzichtelijk bij elkaar hebt.

Er is geen goede testbasis

Een belangrijke voorwaarde voor het specificeren van testgevallen is een goede testbasis. Bijvoorbeeld in de vorm van requirements, user stories, workflows of functionele ontwerpen. De testbasis beschrijft de gewenste werking of inrichting van bijvoorbeeld maatwerk-software of standaardapplicaties. Door te testen moet die gewenste werking worden aangetoond.

Wanneer jou wordt gevraagd om testgevallen te specificeren, ga jij vanzelfsprekend eerst op zoek naar de testbasis. Dan blijkt vaak dat er geen goede testbasis is, of nog erger, dat de testbasis volledig ontbreekt. Omdat het testobject al snel wordt opgeleverd, is er geen tijd meer om de gewenste testbasis op te stellen en aan te leveren. Zo goed en zo kwaad als het gaat, ga je dan toch maar aan de slag met het specificeren van testgevallen...

Testers moeten natuurlijk veel vroeger in het traject worden betrokken. Zodoende stimuleren ze dat er een testbasis komt die geschikt is voor het specificeren van testgevallen. Dit veel voorkomende probleem gaat natuurlijk niet alleen worden opgelost door het gebruik van een tool zoals Testersuite. Het helpt echter wel wanneer de testbasis centraal wordt vastgelegd. In Testersuite kun je bijvoorbeeld requirements opstellen en koppelen aan de testobjecten waar ze betrekking op hebben.

Ervaar zelf het gemak waarmee je een goede testbasis in Testersuite vastlegt en gebruikt.

Gratis starten

Specificeren van testgevallen is bewerkelijk

Voor het specificeren van testgevallen wordt in de praktijk veel gebruik gemaakt van Excel. Logisch want bij de meeste organisaties is Excel voorhanden, de meeste medewerkers zijn bekend met Excel en het is een zeer flexibele tool. Een prima tool dus om logische testgevallen op te stellen en deze fysiek uit te werken in teststappen. Of om bijvoorbeeld een matrix met testgevallen te maken op basis van de data-combinatie-test. Er zijn echter ook beperkingen wanneer de tests in Excel worden uitgewerkt.

Wanneer je een onderhoudsvriendelijke testset wilt opbouwen, is het verstandig om de testcases te definiëren als ‘bouwblokjes’ voor proces- of ketentesten. In Testersuite is het mogelijk om testcases te combineren in testscenario’s. Een testcase wordt dan gebruikt in meerdere testscenario’s. Wanneer je dit met gekoppelde Excel bestanden voor elkaar probeert te krijgen, wordt de testset al snel erg bewerkelijk en onoverzichtelijk. 

Voor de traceerbaarheid wil je de testgevallen natuurlijk koppelen aan de testobjecten of requirements waar ze betrekking op hebben. Wanneer de testgevallen in Excel zijn opgesteld, dan wordt het erg complex om relaties te leggen naar de testobjecten en/of requirements die worden getest. In Testersuite specificeer je de testgevallen direct bij de testobjecten of requirements waar ze bij horen. 

Vaak wil je aan testcases of aan teststappen bestanden of screenshots koppelen. Bij het uitvoeren van de testcases moeten deze bijlagen dan beschikbaar zijn. In Testersuite is dit heel eenvoudig, in Excel is dit erg lastig.  

Kortom, voor het specificeren van testgevallen kan Excel in eerste instantie een prima tool zijn. Wil je echter een goed gestructureerde en onderhoudsvriendelijke testset opbouwen? Importeer dan de testgevallen die in Excel zijn opgesteld in Testersuite en verrijk de testset met testscenario’s, bijlages en relaties naar testobjecten en requirements.

Testen en registreren van resultaten is omslachtig

Na het specificeren van testgevallen worden de tests door testers uitgevoerd. Wanneer de testgevallen in Excel zijn opgesteld dan moeten de testresultaten in diezelfde Excel-bestanden worden vastgelegd. Voor een klein aantal tests is dat nog prima te doen. Wanneer het echter om meer tests gaat, en er ook nog eens business-testers betrokken zijn, dan wordt het registreren van testresultaten al snel erg tijdrovend en foutgevoelig. 

De oplossing hiervoor is om het specificeren en het uitvoeren van de testgevallen los te trekken. In Testersuite maak je heel eenvoudig testruns aan met de testgevallen die moeten worden uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van de tests kan op teststap-niveau worden aangegeven wat het resultaat is. Daarnaast kan een tester bestanden of screenshots aan het resultaat van de teststap koppelen. En is het resultaat van een teststap NIET OK, dan wordt direct de mogelijkheid geboden om een testbevinding te maken bij de betreffende teststap. 

Ervaar ook het gemak van het uitvoeren van testgevallen in Testersuite!

Gratis starten

Registreren van bevindingen is tijdrovend

Registreren van testbevindingen tijdens het testen is vaak erg tijdrovend. Je wilt een goede beschrijving geven van de uitgevoerde handelingen, het verwachte resultaat en het werkelijke resultaat. Daarnaast wil je meestal screenshots toevoegen én bewerken. Dit alles om ervoor te zorgen dat degene die de bevinding moet oplossen het probleem kan reproduceren.

In Testersuite is het registreren van testbevindingen erg eenvoudig. Tijdens het uitvoeren van de tests, maak je direct bevindingen aan. De testcase, inclusief de teststappen worden automatisch aan de bevinding toegevoegd. Daarnaast wordt het testobject of de requirement waar de bevinding betrekking op heeft, automatisch in de bevinding gezet. De tester kan direct screenshots plakken vanaf het klembord en bewerken in Testersuite.

Ervaar ook het gemak waarmee bevindingen geregistreerd kunnen worden in Testersuite. We laten je graag een keer zien hoe dit werkt.

Ik wil vrijblijvend een demo plannen

Wat onze klanten zeggen...

five golden stars

"Een duidelijke en eenvoudige manier om over te brengen wat testen is"

Waterschap Zuiderzeeland
René Terbijhe
five golden stars

"Testersuite is erg gebruikersvriendelijk en intuïtief. Je kunt er vrijwel meteen mee werken"

Koning Willem I College
Dorian de Groot
five golden stars

"Met Testersuite krijg je grip op de situatie en blijf je transparant. Dat is voor mij de grootste win."

Staedion
Wendy Bruin
five golden stars

"Door het gebruik van Testersuite is het herleidbaar in welke teststap iets fout gaat."

Groene Hart Ziekenhuis
Bas Geukes
five golden stars

"Testersuite is een tool die je makkelijk, intuïtief en no nonsens kan inzetten."

Rode Kruis Vlaanderen
Tom Van Den Broeck
five golden stars

"Als tester kan je alles wat je nodig hebt kwijt in de testcase-opbouw van Testersuite."

Gemeente Amsterdam
Andries Troost
five golden stars

"In Testersuite is alles centraal geregistreerd. Nu hoeven we niet meer over tal van verschillende systemen heen alles bij elkaar te zoeken."

ETZ
Thomas Jansen
five golden stars

"Testersuite zorgt voor het aanbrengen van structuur, creëren van inzicht, overdraagbaarheid en grip op het testproces."

Gemeente Groningen
Trea Bleker
five golden stars

"De laagdrempeligheid en gebruiksgemak van Testersuite is de manier om niet-IT-ers mee te nemen in het testproces."

Maastricht UMC+
Henk Egberink
five golden stars

"Onze test-automation-tool was niet ideaal opgezet. Dat hebben we recht getrokken door onder andere te starten met Testersuite."

PGGM
Henk van de Wardt
five golden stars

"Testersuite helpt bij het creëren van een basis voor acceptatie door onder andere het vroeg vinden van defects in de testfase."

Action
Koen Janssen
five golden stars

"Tools als Testersuite hebben de toekomst omdat je testtrajecten heel goed kunt managen en stroomlijnen."

Samsung
Bart Kuunders
five golden stars

"Door het gebruik van Testersuite maken wij de kwaliteit van het testen inzichtelijk en kunnen wij gemakkelijk sturen op de voortgang."

RadboudUMC
Peter Smit
Diagram

Krachtige functionaliteiten

Start testtrajecten en importeer testproducten, requirements of release notes
Ontwerp nieuwe testcases, haal testcases op uit de regressie testset of importeer bestaande Excel testcases
Plan de testuitvoering, wijs testers toe en informeer de testers automatisch met behulp van de workflow functie
Registreer bevindingen, coördineer centraal de afhandeling en stroomlijn de samenwerking met behulp van automatische workflows
Rapporteer over de testvoortgang, de testresultaten en informeer eenvoudig stakeholders
Wil jij ook jouw testproces verbeteren?

Tips om aan de slag te gaan

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.