Projectmanager

Managen van projecten.

Stelt de opdrachtgever hoge kwaliteitseisen aan jouw IT project? Is het lastig om een ‘scope creep’ te voorkomen? Is testen en accepteren door de gebruikersorganisatie belangrijk? Wil je kosten en tijd besparen door een efficiënt testproces? Testersuite maakt jouw leven een stuk eenvoudiger!

Plan een adviesgesprek
Ontdek hoe je jouw projecten kan verbeteren.
Plan een demo
Bekijk Testersuite en stel je vragen.

Een goede testtool is het halve werk.

Een procesgerichte aanpak en vastlegging van de scope. Realtime zicht en grip op de scope, voortgang en kwaliteit. Eenvoudig de gebruikersorganisatie betrekken bij testen en accepteren. Oplevering van het project aan opdrachtgevers en overdracht aan beheer. Met Testersuite kun je projecten beter, goedkoper én sneller uitvoeren!

Managen van scope en kwaliteit is lastig

Het is altijd een uitdaging voor projectmanagers om ervoor te zorgen dat de deliverables, die binnen de projectscope vallen, van voldoende kwaliteit zijn. Daarbij dienen de deliverables binnen het beschikbare projectbudget en op tijd te worden opgeleverd.

Schematische weergave 4 attributen van projectmanagement.De vier attributen, scope, kwaliteit, kosten en tijd, zijn communicerende vaten. Een onvoorziene afwijking van de scope en/of het afgesproken kwaliteitsniveau, heeft direct invloed op de kosten en/of tijd. Een besparing op geld leidt al snel tot een mindere kwaliteit en/of langere doorlooptijd.

Als projectmanager wil je natuurlijk voorkomen dat de scope ongemerkt wordt uitgebreid, zonder dat er expliciet een nieuwe scope is vastgelegd (een ‘scope creep’). Hierdoor wordt er geld en tijd geïnvesteerd in zaken die niet op de planning staan.

Er kunnen veel oorzaken zijn voor een ‘scope creep’. Denk aan onduidelijke of onrealistische projectdoelstellingen, slechte communicatie of te veel belanghebbenden. Het is echter onmogelijk om grip te houden op de scope en kwaliteit als deze niet worden geregistreerd en actueel worden gehouden.

Wanneer de testactiviteiten binnen je project worden uitgevoerd in Testersuite, heb je als projectmanager continu zicht op de actuele scope en kwaliteit van het IT-systeem dat moet worden opgeleverd. Daarnaast kun je de overige project-deliverables ook in Testersuite registreren en monitoren. We laten je graag zien hoe dit in de praktijk werkt!

Plan een demo

Bespaar tijd en geld met een efficiënt testproces

Binnen IT-projecten wordt vaak te weinig belang gehecht aan een goede testaanpak en een gestroomlijnd testproces. Iedereen test op zijn eigen manier, de onderlinge communicatie is slecht en er wordt te veel tijd besteedt aan het testen van onbelangrijke onderdelen.

Door het testproces goed in te richten zorg je ervoor dat fouten in een vroeg stadium worden ontdekt. Dit leidt tot lagere hertelkosten want hoe eerder je problemen identificeert en oplost, hoe minder impact ze hebben op je project. Het voorkomt dat kleine problemen uitgroeien tot grote obstakels.

Risk-based testen is een slimme aanpak om efficiënter te testen. Door de focus te leggen op de meest kritieke onderdelen van een systeem, minimaliseer je het risico, en voorkom je dat ernstige problemen pas laat in het project aan het licht komen. Het helpt ook om tijd en middelen effectiever in te zetten.

Met Testersuite kun je snel een op best-practices gebaseerd testproces voor je project inrichten. Op die manier wordt afgedwongen dat er uniform en risk based wordt getest en worden fouten in een vroeg stadium ontdekt. Met behulp van workflows wordt het testproces gestroomlijnd en testresultaten worden centraal vastgelegd.

Benieuwd hoe je dit in jouw projecten kan toepassen?  We denken graag met je mee!

Plan een adviesgesprek

Betrek eenvoudig de beheer- en gebruikersorganisatie in je project

Beheerders, key-users en eindgebruikers zijn belangrijk voor het succesvol uitvoeren van IT- projecten. Ze leveren input voor het opstellen van requirements en denken mee over de inrichting van het systeem. Daarnaast hebben ze een belangrijke rol bij het voorbereiden en uitvoeren van tests en het accepteren van project-deliverables.

De inrichtingsbeslissingen die worden genomen leiden uiteindelijk tot een testbasis. Deze testbasis is noodzakelijk om de juiste tests te ontwerpen en uiteindelijk uit te voeren. Tijdens het uitvoeren van de tests moeten de resultaten worden vastgelegd zodat de testvoortgang en testdekking kan worden bewaakt.

Het lijkt logisch om voor het uitvoeren van de testwerkzaamheden gebruik te maken van Excel. Dat is tenslotte een tool die iedereen kent en kan gebruiken. Bovendien lijkt het een mooie besparing op licentiekosten voor een testtool en het opleiden van gebruikers om met een testtool te werken is dan niet nodig. Niets is echter minder waar! Dit is typisch een geval van ‘penny wise, pound foolish’. Zie ook onze blog over testen met Excel

Het gebruik van een goede testmanagement-tool in je project, zorgt voor een flinke besparing. Dit komt doordat er veel efficiënter wordt gewerkt en fouten in een eerder stadium worden ontdekt. Daarnaast komt het de kwaliteit van de project-deliverables ten goede en heb je als projectleider zicht op de actuele testvoortgang en -dekking.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van Testersuite, is het niet nodig om beheerders en gebruikers op te leiden om met de testtool te werken. Testersuite werkt zeer eenvoudig en intuïtief, een korte instructie is voldoende. Het is erg eenvoudig om de beheer- en gebruikersorganisatie met Testersuite te laten werken en te betrekken in je project. We laten je graag zien hoe gebruiksvriendelijk Testersuite is!

Plan een demo

Soepele oplevering aan opdrachtgever en beheer

Een van de uitdagingen voor projectmanagers is om het project naar tevredenheid van de opdrachtgever en de beheerorganisatie op te leveren. Hoe toon je aan dat aan de projectdoelstellingen is voldaan, en hoe zorg je dat het opgeleverde systeem goed in beheer kan worden genomen? Met andere woorden, de deliverables (scope) met de gewenste kwaliteit, zijn binnen tijd en budget gerealiseerd. 

Een volwassen testproces binnen je project speelt een erg grote rol bij het succesvol uitvoeren én opleveren van je project. Daarbij is een testmanagement-tool zoals Testersuite onmisbaar. Het leidt op de eerste plaats tot besparingen in tijd en geld. Daarnaast is centraal de acceptatie van de project deliverables vastgelegd. Je hebt dus zonder extra effort een bewijs van acceptatie door de beheer- en gebruikersorganisatie. 

De beheerorganisatie verwacht dat het project goede regressietests oplevert. Wanneer gebruik wordt gemaakt van Testersuite, is het mogelijk om de tests die in het project zijn uitgevoerd, weg te schrijven naar een centrale regressie-testset. De beheerorganisatie kan gebruikmaken van deze regressietests bij het testen van toekomstige changes en releases. De oplevering van de regressietests aan beheer kost dus geen extra tijd voor het project. 

Ben je benieuwd welke voordelen dit voor jouw projecten kan betekenen? We praten graag eens verder met je over dit onderwerp!

Plan een adviesgesprek

Wat onze klanten zeggen...

five golden stars

"Een duidelijke en eenvoudige manier om over te brengen wat testen is"

Waterschap Zuiderzeeland
René Terbijhe
five golden stars

"Testersuite is erg gebruikersvriendelijk en intuïtief. Je kunt er vrijwel meteen mee werken"

Koning Willem I College
Dorian de Groot
five golden stars

"Met Testersuite krijg je grip op de situatie en blijf je transparant. Dat is voor mij de grootste win."

Staedion
Wendy Bruin
five golden stars

"Door het gebruik van Testersuite is het herleidbaar in welke teststap iets fout gaat."

Groene Hart Ziekenhuis
Bas Geukes
five golden stars

"Testersuite is een tool die je makkelijk, intuïtief en no nonsens kan inzetten."

Rode Kruis Vlaanderen
Tom Van Den Broeck
five golden stars

"Als tester kan je alles wat je nodig hebt kwijt in de testcase-opbouw van Testersuite."

Gemeente Amsterdam
Andries Troost
five golden stars

"In Testersuite is alles centraal geregistreerd. Nu hoeven we niet meer over tal van verschillende systemen heen alles bij elkaar te zoeken."

ETZ
Thomas Jansen
five golden stars

"Testersuite zorgt voor het aanbrengen van structuur, creëren van inzicht, overdraagbaarheid en grip op het testproces."

Gemeente Groningen
Trea Bleker
five golden stars

"De laagdrempeligheid en gebruiksgemak van Testersuite is de manier om niet-IT-ers mee te nemen in het testproces."

Maastricht UMC+
Henk Egberink
five golden stars

"Onze test-automation-tool was niet ideaal opgezet. Dat hebben we recht getrokken door onder andere te starten met Testersuite."

PGGM
Henk van de Wardt
five golden stars

"Testersuite helpt bij het creëren van een basis voor acceptatie door onder andere het vroeg vinden van defects in de testfase."

Action
Koen Janssen
five golden stars

"Tools als Testersuite hebben de toekomst omdat je testtrajecten heel goed kunt managen en stroomlijnen."

Samsung
Bart Kuunders
five golden stars

"Door het gebruik van Testersuite maken wij de kwaliteit van het testen inzichtelijk en kunnen wij gemakkelijk sturen op de voortgang."

RadboudUMC
Peter Smit
Diagram

Krachtige functionaliteiten

Start testtrajecten en importeer testproducten, requirements of release notes
Ontwerp nieuwe testcases, haal testcases op uit de regressie testset of importeer bestaande Excel testcases
Plan de testuitvoering, wijs testers toe en informeer de testers automatisch met behulp van de workflow functie
Registreer bevindingen, coördineer centraal de afhandeling en stroomlijn de samenwerking met behulp van automatische workflows
Rapporteer over de testvoortgang, de testresultaten en informeer eenvoudig stakeholders

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.