Blog
Plan een afspraak

Let's talk about test... Peter Smit

October 9, 2018
Peter Smit, testmanager bij Radboudumc
Peter Smit, Testmanager

“Zorg voor een goed wijzigingsproces! Dan komt de rest vanzelf.”

In deze blogreeks spreken wij met testmanagers en testcoördinatoren uit diverse branches. Bij Testersuite horen wij graag de diverse visies op het gebied van testen en wat een testmanager of testcoördinator bezighoudt. Maak kennis met Peter Smit, Testmanager bij Radboudumc.

Even een heads up: Wie is Peter?

Mijn naam is Peter Smit en ben 58 jaar. Ik heb een academische opleiding gedaan tot landbouwingenieur aan de Wageningen University en Research. Ik werk al 29 jaar voor Radboud UMC en bekleed de functie van testmanager.

Wilde je als kind al testmanager worden?

Nee, zeker niet. Mijn ouders hadden een landbouwbedrijf in de kop van Noord-Holland. Na mijn Vwo-opleiding twijfelde ik tussen politicologie en landbouwwetenschappen. Het werd uiteindelijk de Landbouwuniversiteit van Wageningen, zoals dat toen nog heette.

IT bestond nog niet en er was geen internet of mobiele telefonie. Vanaf dat ik een jaar of 17/18 was kwam IT pas op in de samenleving en studies.

Oké, maar hoe ben je dan in de IT terecht gekomen?

Ik ben in 1985 afgestudeerd en heb toen veel gesolliciteerd naar een baan in het landbouwonderzoek, helaas zonder succes.  Zoals zoveel academici, die in die tijd niet aan de bak kwamen, kreeg ik een omscholing tot IT-er aangeboden van het UWV. Ik zat toen samen met politicologen, sociologen, etc.… in de opleiding. Erg leuk.

Ben je na je omscholing gelijk bij Radboud UMC begonnen?

Ja, in de ICT Advies en Ondersteuning. Wij ondersteunden medewerkers in het gebruik van Wordperfect, PlanPerfect (spreadsheet) en dBase3. Maar we losten ook printerproblemen op. Ook erg leuk was het geven van cursussen computergebruik met als belangrijk onderdeel het opslaan van teksten op schijven, mappen en in bestanden.

Hoe ben je in de rol van testmanager terecht gekomen?

Na die eerste periode ben ik overgestapt naar functioneel beheer van het Electronisch Patiënten Dossier (EPD). Dat was in 1996. Toen was het EPD vooral een systeem voor de administratie van patiënten, afspraken, opnames en verrichtingen. Het zorgproces werd nog niet of nauwelijks ondersteund. Dat is de afgelopen 10 jaar heel hard veranderd. Nu kan de patiëntenzorg niet meer zonder ons EPD. Bovendien wordt de informatie in ons EPD ook gebruikt voor onderzoek en onderwijs.

Dat betekent dus veel testen!

Ja, een patiënt komt voor een behandeling en wil dat dit goed verloopt. Dit betekent dat medewerkers zo goed mogelijk gefaciliteerd moeten worden. En het EPD speelt daarbij een belangrijke rol.  Het is een systeem dat door alle specialismen en behandelprocessen wordt gebruikt. De kunst is om het systeem zo natuurlijk mogelijk te laten aansluiten bij de zorg en de behandeling die in de praktijk wordt gegeven. Daarbij mogen er natuurlijk geen fouten in het systeem zitten.

Een mooi voorbeeld is dat we tegenwoordig vanuit de ambulance al patiëntgegevens in het systeem kunnen invoeren. Zo weet men bij aankomst in het ziekenhuis wie de patiënt is en wat er moet gebeuren. Dat moet je wel goed getest hebben wil je problemen voorkomen.

“De testmanager moet een gecontroleerd proces hebben om testen uit te voeren.”

Dit betekent dus dat je een volwassen testproces moet hebben?

Het is erg belangrijk om als IT-organisatie een goed wijzigingsproces te hebben, waarin het testproces is verankerd.

Hoe heb je dat geïmplementeerd dan?

Het is eigenlijk een natuurlijk proces omdat de IT-medewerkers bij Radboud UMC al test minded waren. We krijgen dat ook geaccepteerd door de business omdat zij deze manier van werken van ons verwachten. Het helpt in de voorbereiding en uitvoering van de testen en later kun je (laten) zien welke testen zijn uitgevoerd en wat het resultaat was. Een testtool zoals Testersuite is daarbij onmisbaar.

Je neemt gebruikers dus mee in je testproces?

Ja, zoveel mogelijk. Daardoor krijg je gebruikers ook mee met de systeemwijzigingen die aan de orde zijn. Gebruikers stellen het op prijs als ze in het wijzigingsproces betrokken worden. Zeker als ze een eerdere ervaring hebben, waarin dit niet gebeurde.

Als testmanager heb ik daardoor ook buiten onze IT afdeling een groot netwerk. En dat is in veel situaties erg handig.

Wat betekent Testersuite voor jou?

Testersuite is een belangrijke tool voor ons. Het helpt ons om testen voor te bereiden en uit te voeren. Daarnaast lost de tool het probleem van vindbaarheid van testinformatie op. Geen chaos meer met Sharepoint, Excel en/of andere systemen. Testersuite is onze bron van testmanagementinformatie en testinformatie. We houden grip en inzicht op het testproces en tegelijk documenteren we alles. We hebben echt al veel bereikt met Testersuite.

Wat vind je van de koppeling van Testersuite met TOPdesk?

We gebruiken  TOPdesk voor ons incident- en wijzigingsproces. In TOPdesk staan dus de wijzigingen, waarvoor we testen moeten voorbereiden en uitvoeren in Testersuite. De standaard koppeling tussen Testersuite en TOPdesk is dan ook zeer gewenst en dat verwachten we dit najaar voor elkaar te krijgen.

Wat is het grootste probleem van de testmanager in de zorgsector?

Ik zie het niet als probleem, maar meer als een gegeven. ICT is in de zorg onmisbaar geworden en van grote complexiteit. Wijzigingen moeten worden getest voordat ze in productie genomen mogen worden. Problemen met het EPD kunnen grote gevolgen hebben voor patiënten.
De ICT-afdeling moet dan ook een gecontroleerd proces hebben voor het realiseren van systeemwijzigingen en het uitvoeren van testen, die laten zien dat de kwaliteit van het systeem kan worden gegarandeerd. En dan kan het natuurlijk niet bij woorden alleen blijven. De ICT medewerkers moeten het belangrijk vinden om zo te werken en daarbij ondersteunt worden door handige hulpmiddelen.

“Je kunt niet alles geautomatiseerd testen.”

Is er toekomst voor geautomatiseerd testen?

Dit is een beetje dubbel. We hebben wat ervaring met Tosca en willen er verder in groeien. Daar staat tegenover dat we gemerkt hebben dat geautomatiseerd testen sterk afhankelijk is van de applicatie die je wilt testen. De applicatie moet echt ‘netjes’ geschreven zijn, anders werkt de testtool niet goed. Zo kunnen we een aantal belangrijke applicaties niet goed automatisch testen met Tosca. Wat we nu geautomatiseerd testen is onze nieuwe website. Om dat te bereiken hebben we de website gebouwd met in gedachte geautomatiseerd testen. Maar dat is wel een dingetje geweest.

Exploratory testen blijft belangrijk want je kunt niet alles ‘zien’ met geautomatiseerd testen. Maar het belangrijkste doel is toch het vastleggen van een goede test. Als je dit doet met Testersuite en het daarna geautomatiseerd kunt uitvoeren dan heb je echt wat bereikt.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de testmanager?

Rooskleurig! Geen enkel probleem. Daar is zo veel behoefte aan. Een geautomatiseerde testtool test, maar organiseert niet, dat blijft mensenwerk.

Wat is jouw advies aan andere testmanagers?

Zorg voor een goed wijzigingsproces waarin het testproces is verankert. Als dat rammelt kun je het als testmanager ook vergeten. Wat is de wijziging en wat is de impact van de wijziging op de ‘systeemketen’? Zorg dat je weet hoe het in elkaar zit. Weet hoe het gebruikt wordt, wie de beheerders zijn en hoe de systemen aan elkaar hangen. Je informatiebronnen moet je op orde hebben. Daar zit de belangrijkste winst en dus moet daar de grootste inspanning liggen. Het zijn basics maar wel heel lastig goed uit te voeren. Documentatie, documentatie en nog eens documentatie. Denk aan je CMDB!

Het laatste woord…

Testmanager is één van de leukste functies in de IT. Je komt IT-ers en superusers in je organisatie tegen. Zeer divers. Je krijgt heel makkelijk het gevoel waar je het voor doet en waarvoor je op aarde bent.

Heb jij ook interessante ervaringen in het testvak die je wilt delen? Let’s talk!

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.