Blog
Plan een afspraak

TOPdesk wijzigingen gestructureerd testen in Testersuite

February 5, 2015

Testersuite is een Cloud testmanagement applicatie voor testen in projecten en beheer. Met behulp van krachtige modules wordt het volledige testproces ondersteund. TOPdesk en Testersuite hebben een koppeling ontwikkeld waarmee het mogelijk is om TOPdesk wijzigingen gestructureerd te testen in Testersuite.

Testersuite TOPdesk integratie
Testersuite TOPdesk integratie

Voordelen

De TOPdesk - Testersuite koppeling heeft veel voordelen, waaronder:

  • Minder risico's bij het in productie nemen van IT wijzigingen door beter te testen;
  • Tijdsbesparing en minder regressie problemen door hergebruik van testcases;
  • Bij audits op het wijziging proces is eenvoudig aan te tonen welke testcases, door wie, wanneer zijn uitgevoerd en wat de resultaten daarvan zijn.

Gestructureerd testen in Testersuite

Testersuite bevat modules voor het beheren van producten & requirements, het ontwerpen & uitvoeren van tests, het registreren & beheren van testbevindingen (defects) en het rapporteren over testdekking en voortgang.

Voor het testen van een TOPdesk wijziging wordt een testtraject gestart in Testersuite. De scope van het testtraject wordt gedefinieerd in de vorm van testproducten. Testproducten zijn de (sub)systemen en/of (sub)processen waar de TOPdesk wijziging betrekking op heeft. Ook is het mogelijk om de (functionele) werking van de testproducten te beschrijven in de vorm van losse requirements.

Voor het testen van de wijziging worden testcases ontworpen. Hierbij is het streven om zoveel mogelijk testcases die in het verleden zijn opgesteld opnieuw te gebruiken. Wanneer de testcases gereed zijn worden ze toegewezen aan testers en uitgevoerd.

Wanneer er tijdens het uitvoeren van de tests bevindingen (defects) zijn dan kunnen deze direct geregistreerd worden. Middels een automatische workflow tussen (business) testers en (externe) ontwikkelaars wordt het oplossen en (her)testen van de bevindingen in goede banen geleid.

Met Testersuite kan de coördinator van een testtraject de aansturing vanuit één centrale plek uitvoeren. Met behulp van een aantal rapportages kan de voortgang van het testtraject en de testdekking over de verschillende testproducten en requirements worden bewaakt.

Hergebruik van testcases

Wanneer er een wijziging wordt doorgevoerd in een applicatie dan wordt, naast het testen van de wijziging zelf, gecontroleerd of niet gewijzigde, aanpalende onderdelen van de applicatie nog goed werken. Dit zogenoemde regressietesten leent zich bij uitstek om testcases die in het verleden zijn opgesteld opnieuw te gebruiken. Toch gebeurt dit in de praktijk te weinig en wordt steeds opnieuw het wiel uitgevonden. Zonde, want testkennis wordt niet geborgd binnen de organisatie en er wordt onnodig veel tijd en geld verspild aan het bedenken en uitwerken van testcases.

Testersuite bevat een module waarmee op eenvoudige wijze het bewaren en hergebruiken van testcases wordt ondersteund. In deze zogenoemde Masterlist module wordt een testset opgebouwd voor toekomstig gebruik. Dit gebeurt door na afronding van een testtraject de testcases weg te schrijven naar de Masterlist. Wanneer een TOPdesk wijziging wordt getest in Testersuite dan is het mogelijk om testcases uit de Masterlist mee te nemen naar het nieuwe testtraject.

Snel van start

Om gebruik te maken van de TOPdesk - Testersuite koppeling heeft u vanzelfsprekend beide applicaties nodig. Testersuite is een cloud oplossing die binnen één dag geïmplementeerd kan worden. Dit is inclusief het customizen op basis van uw testproces en inclusief gebruikersinstructie. Het inrichten van de TOPdesk - Testersuite koppeling kan tevens binnen één dag gerealiseerd worden.

Wilt u weten wat de TOPdesk - Testersuite koppeling voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.