Blog
Plan een afspraak

EPD testen steeds belangrijker!

February 4, 2019

Waarom EPD testen steeds belangrijker wordt?

Een ziekenhuis heeft als primaire taak zorg verlenen. Dat hier steeds meer automatisering bij komt kijken is geen geheim. Patiëntgegevens worden over en weer geschoten tussen behandelaars, huisartsen, verplegend personeel, zorgverzekeraars, etc... Maar hoe weet je dat deze dagelijkse hoeveelheid aan privacygevoelige informatie veilig en correct bewerkt, geraadpleegd en gedistribueerd wordt?

Business care clinic.

EPD testen en meer...

Medische fouten zijn al erg genoeg voor een patient. Laat staan dat deze veroorzaakt worden door een fout in de geautomatiseerde systemen. Dat betekent dus dat er een continu proces moet plaatsvinden van software testing. Cruciale momenten hierbij zijn  implementaties, migraties, updates en koppeling van systemen. In onze rubriek Let's Talk About Test van oktober 2018 staat het volgende te lezen:

Problemen met het EPD kunnen grote gevolgen hebben voor patiënten. De ICT-afdeling moet dan ook een gecontroleerd proces hebben voor het realiseren van systeemwijzigingen en het uitvoeren van testen, die laten zien dat de kwaliteit van het systeem kan worden gegarandeerd.

Ditzelfde gaat op voor het ECD (electronisch clienten dossier), het ZIS (ziekenhuis informatie systeem), het AIS (apotheek informatie systeem), etc... Investeren in een gedegen testproces voor deze systemen is van levensbelang!

Volledig testproces

Of het nu gaat om Epic, HiX, Nexus, SAP of een ander EPD, alertheid op fouten en datalekken blijft een grote verantwoordelijkheid voor de zorgverlener. Updates, nieuwe releases en nieuwe koppelingen blijven een potentieel gevaar voor het ontstaan van risicovolle situaties. Een deel van de oplossing lijkt dat ziekenhuizen in samenwerking met elkaar het testwerk verdelen bij een nieuwe release. Op zich een goed initiatief maar voldoende sluitend is het niet. Want ongeacht of je als ziekenhuizen met elkaar afnemer bent van hetzelfde EPD systeem, er zullen altijd verschillen blijven. Denk hierbij aan maatwerk, verschil in gebruik van modules en koppelingen met andere systemen. Wederom dus een pleidooi voor het neerzetten van een gecontroleerd en volledig proces voor het EPD testen per individueel ziekenhuis.

De praktijk

Ondanks de theorie zoals hierboven weergegeven zien we in de praktijk vaak een tegengestelde beweging ontstaan. Met name wanneer een ziekenhuis besluit tot de aanschaf van een (nieuw) EPD-systeem. Het bestuur van een ziekenhuis lijkt vaak overweldigd te worden door de impact van de implementatie van een (nieuw) EPD-systeem. Niet in de laatste plaats ingegeven door kostenbeheersing. De livegang en de daarmee gepaard gaande continuïteit (en kostenbeheersing) van de dienstverlening komen voorop te staan. Het gevolg is dat de testmanager achteraan in de rij mag aansluiten. En op dit punt treedt de wet van Boehm in werking: Herstelkosten nemen exponentieel toe met iedere stap dat een fout dichter bij de productieomgeving komt.

Meer weten over EPD testen?

Wil je meer weten over het proces van EPD testen? kom dan langs op onze stand 10A 056 tijdens het Zorg & ICT congres van 12 t/m 14 maart.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.