Blog
Plan een afspraak

Het spook van de nieuwe release

May 2, 2019

Wie heeft dit niet eerder meegemaakt? Je kiest voor een specifieke cloud applicatie om je leven wat makkelijker te maken. De applicatie sluit goed aan op de wensen van de gebruikers en iedereen is tevreden. Totdat het release spook om de hoek komt kijken bij een nieuwe release...

Laptop showing failed screen

Handige functionaliteiten zijn ineens verdwenen, nieuwe functionaliteiten blijken onhandig en de aangepaste structuur van de applicatie is onlogisch. Gebruikers raken de weg kwijt binnen de applicatie en het proces dat door de applicatie wordt ondersteund stagneert. Of het nu om een testtool gaat of om een andere applicatie. Wanneer de leverancier het uitbrengen van nieuwe releases te lang uitstelt zal dit tot ergernissen of irritatie leiden en gaat men naar alternatieven kijken. Door schade en schande wijzer geworden, wordt dan niet meer alleen naar functionaliteiten gekeken. Er wordt ook gekeken naar de manier en frequentie van het uitbrengen van nieuwe releases.

Draagvlak voor de testtool

Als testmanager heb je zorgvuldig gekozen voor een testtool. Veel energie heb je gestopt in het draagvlak voor de werkwijze van het testproces en de workflow van je testtool. Applicatiemanagers, testcoördinatoren en key-users werken volop met de door jou gekozen testtool. En dan na zes maanden komt de leverancier met een grote release. Zoals hierboven al geschetst kan een release het volledige draagvlak voor de gekozen werkwijze wegslaan. En dat brengt je als testmanager in een zeer lastige positie. Hoe ga je dit oplossen? Hoe win je het vertrouwen terug van de testers ten aanzien van de gekozen testtool? En misschien nog belangrijker, kun je zelf nog wel uit de voeten met de door jou gekozen testtool? Niet alleen kan dit een vertraging binnen je projecten opleveren maar er zal ook gerapporteerd moeten worden aan het hoger management. Tijd die je beter had kunnen besteden aan het afronden van je testtrajecten.

Testersuite vs het release spook

De situatie zoals hiervoor geschetst is een alledaagse praktijk. Het Testersuite team komt regelmatig dergelijke situaties tegen bij organisaties die op zoek zijn naar een vervangende testtool. Een belangrijke vraag die wij dan gesteld krijgen is: "Hoe gaat Testersuite om met nieuwe releases?"

Wij begrijpen heel goed dat het behouden van het gecreëerde draagvlak uitermate belangrijk is voor de continuïteit van het testproces. Vanuit dit inzicht vinden wij bij Testersuite dat nieuwe releases van onze testtool behapbaar moeten zijn. Daarom releasen wij iedere twee weken. Hierdoor zijn nieuwe en aangepaste functionaliteiten maar ook veranderingen in de interface eenvoudig te adopteren door gebruikers. Dit betekent dat er nauwelijks sprake is van verstoring van het lopende testproces. Een ander voordeel is dat door klanten gewenste wijzigingen en uitbreidingen snel gerealiseerd kunnen worden.

Sneller herstellen

Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis. Zo kan een doorgevoerde wijziging door onze gebruikers als onprettig of ongewenst ervaren worden. Doordat we iedere veertien dagen een nieuwe release beschikbaar stellen, zijn we in staat dit soort zaken weer snel op te lossen. Hierdoor voorkomen we verlies aan draagkracht of verstoringen van het testproces bij onze gebruikers.

Investeren in kwaliteit

Je kan je afvragen waarom niet alle cloud leveranciers ervoor kiezen om regelmatig nieuwe releases uit te brengen. Het antwoord daarop is eenvoudig. Wanneer een leverancier onvoldoende investeert in de kwaliteit van de applicatie en het voortbrengingsproces dan gaat het zeer frequent uitrollen van nieuwe releases tot grote problemen leiden. Bij Testersuite investeren we al jaren in kwaliteit. Hierdoor zijn we in staat om iedere twee weken, zonder down-time, releases met bug-fixes en nieuwe features uit te rollen naar onze klanten.


Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.