Blog
Plan een afspraak

Wat je moet weten bij de keuze voor een test tool.

February 25, 2019

Software testen is een vak. Het is een discipline die veel breder gaat dan alleen het testen van een update of een nieuwe functionaliteit. Software testen gaat in beginsel over de vraag hoe beperk je risico's en fouten in softwaresystemen? Testen is een continu proces. Binnen een volwassen testproces is een goede test tool onvermijdelijk. Maar hoe kom je tot de juiste keuze? In deze blog volgen we de gang die een testmanager moet maken om tot de keuze van een goede test tool te komen.

(Direct de whitepaper aanvragen? Scroll naar beneden.)

Testen met een test tool


Testen is een prioriteit

Gek genoeg gebeurt het al te vaak dat testen van software weinig aandacht krijgt binnen het management van een organisatie. Dit is vreemd als je bedenkt dat zaken als verantwoordelijkheid, veiligheid, kwaliteit en kostenbeheersing primair op de schouders van het management rusten. Men gaat volledig voorbij aan het feit dat de tester juist het slot op de deur is.

Het gevolg is dat testen laag op de prioriteitenlijst komt te staan. Dit maar al te vaak tot frustratie van de testmanager. Wat hier parallel aan loopt is het ontbreken van een gedegen testplan. Voor alle duidelijkheid, het hebben van een aantal testscripts staat niet gelijk aan het hebben van een testplan. Een testplan gaat veel verder dan dat, het hebben van testscripts is daar slechts een onderdeel van.

Het is echter wel te begrijpen dat een dergelijke situatie ontstaat wanneer de organisatie onvoldoende doordrongen is van het belang van een volwassen testproces. In de meest recente versie van onze rubriek 'Let's talk about test' werd al duidelijk gesteld dat je als testmanager niet altijd even populair bent. Immers, de testmanager is de persoon die overal tussen wil zitten en dat wordt niet altijd op prijs gesteld. Wij zijn van mening dat het niet verstandig is om de testmanager te weinig ruimte te geven binnen zijn organisatie. Testen is een prioriteit en moet doorvlochten zijn in alle onderdelen van een organisatie.

Hoe overtuig ik mijn baas van een goede test tool?

Nog vaker zien we dat de testmanager - als gevolg van de hierboven beschreven situatie - het moet doen zonder een degelijke test tool. Het gebruik van Excel kan tot op zekere hoogte werken bij het testen van software maar brengt veel risico's met zich mee. Naar mate het testproces complexer wordt, is Excel niet meer toereikend om grip en controle te hebben op het testproces. De kans op fouten neemt toe. Dit betekent dat er uitgekeken moet worden naar een goede test tool.

In de eerste plaats zal de testmanager bij de zoektocht naar een goede test tool wat drempels moeten wegnemen. Immers, het management wil kosten besparen en de IT-manager ziet (nog) een nieuwe tool niet zitten. Daarbij gaat men voorbij aan de grote mate van efficiency, kostenbesparing en afname van fouten en risico's die een goede test tool met zich meebrengt. Kortom, wanneer de testmanager zijn organisatie meekrijgt op zoek te gaan naar een goede test tool rijst de vraag:  hoe overtuigt hij zijn baas?

Zoektocht naar een goede test tool

De testmanager heeft uiteindelijk de stakeholders binnen zijn organisatie verzameld voor een demo van een test tool. Maar waar ga je op letten tijdens een demo en welke vragen ga je stellen? Sterker nog, met welke vragen - en de daarop gegeven antwoorden - lukt het de testmanager zijn baas te overtuigen tot de aanschaf van een test tool over te gaan? En niet in de laatste plaats daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan testen naar hoger volwassenheidsniveau te tillen?

Het is dan ook zaak goed voorbereid een demo in te gaan. Eén van de meest waardevolle vragen die gesteld kan worden aan de partij die de demo geeft is: Wat is de visie achter de ontwikkeling van de test tool? In de huidige samenleving wordt er veel naar elkaar gekeken en gekopieerd. De echte toegevoegde waarde vind je bij partijen met een heldere visie die een duidelijk waarom aan je kunnen uitleggen. Het management is altijd gevoelig voor visie en strategie en misschien nog belangrijker, voor  continuïteit. Juist dit antwoord voorziet de testmanager van belangrijke munitie om zijn baas mee te kunnen krijgen.

Whitepaper 'Vragen die je zou moeten stellen'

Natuurlijk redt de testmanager het niet alleen met deze ene vraag. Er zullen meer goede vragen gesteld moeten worden om tot een goede selectie te komen van een test tool. Welke vragen dat zijn hebben we samengevat in de Whitepaper 'Vragen die je zou moeten stellen'. Deze vragen zijn samengesteld door een groep ervaren testprofessionals die voor dezelfde keuze hebben gestaan bij de aanschaf van een test tool.

Wil je in het bezit komen van deze whitepaper? Stuur ons dan een mail!


Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.