Blog
Plan een afspraak

Volwassen testprocedure helpt bij voorkomen ellende!

November 12, 2019

Stap jij in een nieuw vliegtuig waarvan je weet dat er geen budget beschikbaar is voor een goede testprocedure? Het antwoord op deze vraag is een absolute no brainer. We vertrouwen er blind op dat een vliegtuig hartgrondig is getest voordat deze in gebruik wordt genomen.

Dit blinde vertrouwen hebben we ook in applicaties waarmee we onze financiën regelen, onze auto laten besturen, onze gezondheid laten managen, etc... Maar is dat vertrouwen wel terecht? Weten we zeker dat al deze diensten onderworpen zijn geweest aan een gedegen testprocedure?

Board game business challenge chess.

Onvolwassen of ontbrekende testprocedures

Bovenstaande vraag laat zich niet eenvoudig beantwoorden. Wij gaan alleen af op hetgeen wij in de markt tegenkomen. Tot ons grote genoegen zien we veel organisaties die een degelijk en volwassen testprocedure hebben ingericht. Toch komen we nog situaties tegen waarbij de testprocedure verre van volwassen is. Of nog erger, volledig ontbreekt. Denk hierbij aan organisaties waar met financiële-, medische- en persoonsgegevens wordt gewerkt. De kans op risico's en fouten in de door deze organisaties gebruikte applicaties is significant groter.

De oorzaak

Waarom nemen organisaties het risico op grote fouten die kunnen leiden tot ellende voor klanten en zichzelf? We zien hier grofweg vier redenen voor:

  • Gebrek aan kennis en inzicht ten aanzien van testmanagement
  • Te weinig of geen budget
  • Geen prioriteit
  • Testmanagement belegd op lagere echelons

Een oud spreek woord zegt: wanneer het kalf verdronken is dempt men de put. Dit gaat zeker op voor organisaties die te maken hebben gehad met een softwarecrisis als gevolg van een ontbrekende volwassen testprocedure. Wanneer patiënt- of klantgegevens op straat komen te liggen, blijken bovenstaande oorzaken ineens snel verholpen.

Een volwassen testprocedure ligt aan de basis van ieder IT-project

Barry Boehm ontdekte in 1979 dat de herstelkosten exponentieel toenemen naarmate een fout later in het ontwikkelproces wordt gevonden en hersteld. Een beter pleidooi voor het zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces fouten voorkomen of corrigeren is er niet. De kosten voor een volwassen testprocedure verdien je dus al snel terug. Immers, doordat je met een volwassen testprocedure tijdig op fouten en risico's stuit, zijn de herstelkosten lager.

Hiermee wordt ook een lans gebroken voor de functie van testmanager binnen het management team. Wanneer alle stake holders doordrongen zijn van de noodzaak van een volwassen testprocedure, kan veel ellende voorkomen worden.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.