Blog
Plan een afspraak

Testresultaten vastleggen: Wat is het?

October 30, 2018

Dat testen van software tot doel heeft de kans op fouten en risico's te verkleinen is duidelijk. Hierbij is het uitermate belangrijk om testresultaten goed vast te leggen. Het vastleggen van testresultaten geeft inzicht in fouten, risico's, problemen die opgelost moten worden. Daarnaast leidt een goede vastlegging van testresultaten ook tot nieuwe ideeën en inzichten.

Hand and pencil on a checklist.

Wat is een testresultaat?

Het vastleggen van testresultaten is een breed begrip. In het testers-jargon wordt gesproken over het vastleggen van bevindingen. We hebben het hierbij dan niet alleen over het registreren van geconstateerde fouten of bugs. Bij het vastleggen van bevindingen hebben we het over registreren van:

  • Defects. Dit zijn bug's, fouten, foutmeldingen, etc... die door testers worden geregistreerd. Deze dienen doorgaans door een softwareontwikkelaar opgelost te worden.
  • Verbeteringen. Een tester kan een bevinding registreren waarin een verbetering wordt voorgesteld.  
  • Nieuwe functionaliteit. Bij het testen blijkt dat de tester een nieuwe functionaliteit wenselijk vindt om bijvoorbeeld een proces beter te laten verlopen.
  • Vragen. Wanneer er getest wordt kunnen er vragen ontstaan over bijvoorbeeld de te testen applicatie of specifieke onduidelijkheden van een applicatie.

Testresultaten behandelen

Zoals je ziet is het registreren van bevindingen het begin van een weg door het oplossingsproces binnen, en soms buiten de (project)organisatie. Als deze route vooraf niet goed is uitgestippeld leidt dit tot extra reistijd, stranden van bevindingen of zelfs verdwalen.

De testmanager of testcoördinator die verantwoordelijk is voor een testtraject, bepaalt uiteindelijk wat er met de testresultaten (bevindingen) gedaan moet worden. Wanneer testbevindingen in Testersuite geregistreerd staan, krijgen deze een van de volgende statussen mee:

  • In behandeling: De defect wordt opgelost door de daartoe aangewezen persoon of leverancier.
  • Hertest: De defect is opgelost en de tester kan een hertest uitvoeren.
  • On hold: Er wordt tot nader order niks gedaan met de bevinding.
  • Opgelost: De defect is opgelost.
  • Afgewezen: De testmanager of testcoördinator heeft de bevinding afgewezen.

Uiteraard zijn andere statusopties ook denkbaar.

Testresultaten niet altijd software gerelateerd

Het proces van software testen is niet een opzichzelfstaand proces. Het is toepasbaar op tal van testprojecten. Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Testersuite gebruiker ElaadNL.

Bij ElaadNL houdt men zich onder anderen bezig met het testen van – laadpalen – voor elektrische auto’s. In plaats van het testen van software gebruikt ElaadNL Testersuite voor het testproject Smart Charging en meer.

Testresultaten vastleggen in Testersuite

Het inrichten, uitvoeren, naleven en vastleggen van testresultaten als proces is dus heel goed toepasbaar op diverse testtrajecten. Bij Testersuite zijn wij dan ook enthousiast om te kijken voor welke testtrajecten Testersuite nog meer inzetbaar is. Heb jij hier ideeën over of wil je eens een traject met ons uitproberen? Plan vrijblijvend een demo of advies gesprek met ons in.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.