Blog
Plan een afspraak

Testuitdagingen in de zorg

December 16, 2015

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis in de regio’s ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Met ruim 240 medisch specialisten, verdeeld over 29 specialismen, is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische medische, verpleegkundige en paramedische zorg.

Als opleidingsziekenhuis levert het Jeroen Bosch Ziekenhuis een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen, medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners in Nederland. ‘Werken uit het hart’ is het devies bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit past in het streven van het Jeroen Bosch Ziekenhuis om het meest patiëntveilige en patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland te zijn.

Testuitdagingen in de zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Digitaal werken

Om de patiëntenzorg te verbeteren en daarbij de patiënt beter te bedienen, wil het Jeroen Bosch Ziekenhuis meer digitaal gaan werken. Met het oog daarop heeft het ziekenhuis het Digitaal Werken- programma opgesteld – een stappenplan om gefaseerd te digitaliseren. Een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) is een belangrijk onderdeel van dit programma. Dit EPD is essentieel om een gestroomlijnd patiëntproces in te richten waarbij de patiëntinformatie altijd en overal beschikbaar is voor iedere geautoriseerde zorgprofessional.

Gestructureerde testaanpak

Betrouwbaarheid en veiligheid is cruciaal bij een EPD. In de eerste plaats omdat artsen op de informatievoorzienig moeten kunnen vertrouwen. In de tweede plaats bevat het EPD privacygevoelige gegevens. Gegevens die alleen voor geautoriseerde medewerkers beschikbaar moet zijn en absoluut niet op straat mag komen te liggen. Om de kwaliteit van de systemen in kaart te brengen en om risico’s af te dekken is een gestructureerde testaanpak vereist. In nauwe samenwerking met ervaren testprofessionals van Sogeti heeft het Jeroen Bosch ziekenhuis een op TMap gebaseerde testaanpak opgesteld.

Nieuwe uitdagingen

Een gestructureerde testaanpak introduceert ook nieuwe uitdagingen. Gezien de omvang en complexiteit van het programma en de grote hoeveelheid betrokkenen ontstaat behoefte aan real- time inzicht in het testproces. Inzicht in de voortgang van het ontwerpen en uitvoeren van tests, inzicht in de testdekking en vooral inzicht in de risico’s. Met het inplannen van alle testactiviteiten en het vergaren van testresultaten ontstaat een uitgebreide administratie die zeer veel kostbare tijd vergt. Om deze reden is gekozen om Testersuite te gebruiken voor het faciliteren van de gestructureerde testaanpak.

"Met de inzet van Testersuite werken we aan verdere professionalisering en borging van het testproces."
R. van den Oever, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Testersuite

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis test het EPD met de testmanagement oplossing Testersuite. Het beperkt de hoeveelheid administratie voor alle betrokkenen bij het testproces. Van testmanager tot tester en van proceseigenaar tot eindgebruiker. Omdat Testersuite een SaaS oplossing is, wordt samenwerken met externe implementatiepartners of werken vanaf verschillende locaties optimaal gefaciliteerd. Testersuite zorgt voor grip op het gehele testproces en maakt het mogelijk de testaanpak te borgen. Omdat de gestructureerde testmethodiek wordt gefaciliteerd door Testersuite kan het Jeroen Bosch Ziekenhuis de voortgang van het testproces real-time monitoren.

Hergebruik

Na de implementatie blijft testen een belangrijk aspect binnen de beheerorganisatie. Nieuwe releases en wijzigingen moeten worden doorgevoerd zonder de continuïteit in gevaar te brengen. Omdat tijd en middelen voor testen beperkt zijn, is het van belang om deze optimaal te benutten. Een belangrijk hulpmiddel hierbij biedt Testersuite met de Masterlist functie. De (regressie)testset van de implementatie wordt hierin bewaard en kan worden hergebruikt en onderhouden in nieuwe testtrajecten.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.