Blog
Plan een afspraak

Maak testen volgens TMap makkelijker

March 31, 2014

De afhankelijkheid van goed werkende software is voor veel organisaties zeer groot. Om te voorkomen dat kleine wijzigingen leiden tot grote verstoringen, wordt steeds meer tijd besteed aan testen. Het is daarom niet verrassend dat een testmethodiek zoals TMap Next wordt omarmd. Helaas gaat de toegevoegde waarde van testen volgens TMap gepaard met (nog) meer administratie. En daar ligt precies de kracht van Testersuite!

Een krachtige ‘TMap tool’

TMap is een verzameling best-practices voor het testproces en is sinds 1995 uitgegroeid tot de facto standaard. De belangrijkste twee basisprincipes zijn de business driven testmanagement (BDTM) aanpak, en de uitgangspunten voor een gestructureerd testproces.

Business driven test management

Een belangrijk deel van de voorbereiding is het in kaart brengen van productrisico’s. Het te testen object wordt onderverdeeld in kleinere ‘producten’, waarbij samen met de opdrachtgever (de ‘business’) wordt bepaald welke onderdelen tot grote schade leiden als deze niet goed functioneren. In combinatie met de foutkans wordt een risicoklasse toegekend aan het procuct. De diepgang en volgorde van tests wordt op basis van deze risicoklassen gedaan. Tot zo ver de theorie…

In de praktijk is het een enorme klus om de structuur van producten en bijbehorende risico’s vast te leggen, af te stemmen en te delen met anderen. Vervolgens is het, zeker bij grotere testtrajecten, een dagtaak om te bewaken dat de grootste risico’s ook daadwerkelijk het meest uitgebreid worden voorbereid en als eerste worden getest. Zo komt de risico gebaseerde aanpak vaak niet uit de verf.

Testersuite biedt de mogelijkheid om een overzichtelijke boomstructuur op te stellen, waarin per product de risicoklasse wordt vastgelegd, eventueel inclusief een motivatie. De testspecificatie en –uitvoer wordt d.m.v. risk based rapportages bewaakt, waarna de tests op basis van risico’s worden ingepland, toegekend en uitgevoerd. Met Testersuite als tool wordt Business driven test management makkelijk en inzichtelijk... van A tot Z!

Gestructureerd testproces

Door een fasering aan te brengen in de testactiviteiten krijgen belangrijke onderdelen zoals testvoorbereiding en -afronding op het juiste moment de aandacht die ze verdienen. Hierdoor wordt het beperkte tijdsvenster voor testuitvoer optimaal benut. De TMap fasering ziet er als volgt uit:

testen volgens TMap
testen volgens TMap.

Nadat de planningsfase en de voorbereidingsfase zijn afgerond, worden in de specificatiefase testcases en testscenario's in Testersuite (en niet in Excel!) opgesteld met een diepgang gebaseerd op de risicoklasse. Door vervolgens ook in de uitvoerfase de tests in te plannen op basis van de risicoklassen, worden de grootste risico’s het eerste afgedekt. Eventuele bevindingen uit de test worden direct vastgelegd en verschijnen direct op de bevindingenlijst voor verdere afhandeling.

Een zeer waardevolle fase is de afrondingsfase. Hierin wordt o.a. bepaald welke testware voor de toekomst herbruikbaar is. In Testersuite kan nagenoeg alles worden geborgd voor toekomstig hergebruik, van risicoklassen tot testscenario's. Hierdoor is het mogelijk bij een nieuwe test de fasen Voorbereiding en Specificatie tot een minimum te beperken. Behalve het inperken van verstoringen levert Testersuite hiermee een aanzienlijke tijdswinst op!

Als u kiest voor TMap Next om structuur en richting te geven aan de testaanpak dan biedt Testersuite een krachtige tool om deze aanpak op eenvoudige wijze uit te voeren en te borgen.Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.