Blog
Plan een afspraak

(Minder) tijd voor test case management

February 24, 2014

In een implementatieproject zijn na de ontwerp- en bouwfase alle ogen gericht op de testfase. Deze fase moet inzage geven in de kwaliteit van de software die, kort daarna, in gebruik genomen wordt. De geplande tijd om te testen is beperkt, veel komt dus aan op een goede voorbereiding. Helaas gaat al in de voorbereiding te veel tijd verloren aan test case management; het beheren van de vele testcases en testscenario’s.

Een praktijkvoorbeeld van test case management met Excel versus een professionele testmanagement tool.

Voorbeeld 1 - alle vrijheid met Excel

Al in een vroeg stadium is uitgesproken dat kwaliteit erg belangrijk is voor het project en daarom is een externe testmanager aangesteld. Er is geen testtool beschikbaar, daarom gaat de testmanager aan de slag om een template testscript in Excel te maken. Twee weken later is de template af, inclusief voorblad, tabbladen met uiteenlopende kolommen, drop down menu’s en automatisch verspringende kleuren op het voorblad die de status van de tabbladen weergeeft. Het Excel template wordt verspreid onder de kerngebruikers (de testers), die de testscripts moeten opstellen.

Het te testen ERP pakket SAP is onderverdeeld in zes procesgebieden, met elk een aantal deelgebieden. Voor het gemak maakt de Testmanager een boomstructuur van mappen op de netwerkschijf waarin de testcases kunnen worden opgeslagen. Om het overzicht te behouden maakt de testmanager een apart overzicht in Excel zodat hij kan bijhouden hoeveel testscripts er voor ieder SAP onderdeel zijn opgesteld en wat de status is van de testscripts (in ontwikkeling, klaar voor review of klaar voor test). Iedere dag slaat hij een kopie hiervan op, zodat hij over de voortgang kan rapporteren.

test case management
Ergernis meeting zonder test case management?

De testers hebben uiteenlopende ervaring met testen, sommigen hebben de template daarom naar eigen inzicht aangepast. De testmanager vraagt dagelijks aan de testers hoe ver ze zijn en werkt zijn Excel overzicht bij. Het blijkt een hels karwei om de inmiddels ruim 200 Excel bestanden in de goede mappen te krijgen op de netwerkschijf. Het wekelijkse projectoverleg waarin gerapporteerd moet worden over de voortgang is een uitdaging, laat staan het versiebeheer.

“En dan te bedenken dat de testfase nog moet starten…”

Voorbeeld 2 - ‘in control’ met test case management

Al in een vroeg stadium is uitgesproken dat kwaliteit erg belangrijk is voor het project en daarom is een externe testmanager aangesteld. Er is gekozen voor Testersuite waardoor de testmanager na een korte instructie aan de slag kan. Direct zet hij de boomstructuur met 6 hoofdgebieden en onderliggende deelgebieden in Testersuite.

De kerngebruikers (testers) krijgen een korte instructie en een login voor Testersuite waardoor ze direct aan de slag kunnen om testscripts op te stellen en koppelen deze direct aan het betreffende systeemonderdeel. De testmanager krijgt real-time inzage in de voortgang van het testontwerp. Rapporteren over de voortgang, zelfs per tester of systeemonderdeel, wordt tijdens het projectoverleg op de beamer getoond.

“Laat die testfase maar komen!”

Tijd voor test case management

Het is overduidelijk dat het tweede voorbeeld door professioneel test case management een soepelere Go Live tegemoet gaat dan het eerste. De voordelen beperken zich echter niet tot tijdbesparing en versiebeheer in het project. Goed test case management maakt herbruikbaarheid van de testset bij toekomstige releases of wijzigingen mogelijk. Het terug kunnen vinden van (uitgevoerde) testscripts is bovendien vanuit compliancy overwegingen van belang.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.