Blog
Plan een afspraak

Releasematig werken met een scrum aanpak

July 8, 2024

Wat is scrum of agile werken?

Steeds meer organisaties kiezen voor een agile aanpak en gaan software ontwikkelen met zelfsturende scrum teams. De teams werken in iteraties (sprints) aan de (door)ontwikkeling van software producten.

Deze manier van ontwikkeling wordt veel toegepast voor het bouwen van (web)applicaties. De agile-aanpak wordt echter ook steeds vaker toegepast voor het configureren en ontwikkelen binnen standaard-applicaties. Denk daarbij aan bijvoorbeeld ERP- en EPD-systemen.

In sprints van twee tot vier weken worden nieuwe en gewijzigde functionaliteiten opgeleverd aan de business.

Wat zijn hiervan de voordelen?

Vaak worden wijzigingen in applicaties niet één-voor-één, maar releasematig doorgevoerd. Een release is dan een verzameling van nieuwe/aangepaste functionaliteiten en bug fixes.

Deze manier van werken heeft als voordeel dat het aantal implementatie-momenten wordt beperkt. Dit leidt tot een stabielere omgeving met minder verstoringen.

Een ander voordeel is dat met name de kosten voor testen kunnen worden beperkt, omdat de testplanning en -inspanning op een hele release is gericht.

Releasematig werken

Releasematig werken sluit prima aan bij een agile/scrum aanpak. Het aantal releases per jaar wordt bepaald op basis van de duur van de sprints (meestal twee tot vier weken).

Na iedere sprint wordt er een release opgeleverd. Wensen en oplossingen voor bugs worden door de product-owner opgenomen in de product backlog. Een selectie daarvan wordt ondergebracht in de sprint backlog wat dan feitelijk de scope van de release representeert.

Dit zogenaamde 'releasematig scrummen' is een prima manier om gecontroleerd wijzigingen in (standaard) applicaties door te voeren en te implementeren in de business. Het testen en accepteren van de wijzigingen in een release vergt wel een wat andere aanpak dan de meeste organisaties gewend zijn.

Regressieproblemen; de risico's

Bij het doorvoeren van de wijzigingen is er altijd een risico dat er onvoorziene problemen in aangrenzende systeemonderdelen ontstaan. Om deze zogenoemde regressieproblemen te voorkomen moet voor het doorvoeren van een release een goede impact analyse worden uitgevoerd.

Het doel van deze analyse is inschatten welke systeemonderdelen geraakt worden bij het doorvoeren van de wijzigingen. Vervolgens moet worden getest of deze systeemonderdelen goed blijven functioneren na het doorvoeren van de wijziging.

Het bespaart tijd en verhoogt de kwaliteit wanneer bij het regressietesten gebruik wordt gemaakt van tests die in het verleden zijn uitgevoerd. Hiervoor is een goede regressie-testset nodig waar snel en eenvoudig de benodigde tests zijn terug te vinden.

Vastlegging van tests en testresultaten

De business speelt een belangrijke rol bij het accepteren van de wijzigingen die in een release worden doorgevoerd. Daarbij is het, vaak in het kader van compliancy, van belang dat er wordt vastgelegd welke tests zijn uitgevoerd. Maar ook wat de testresultaten zijn en wie wat heeft goedgekeurd.

Om dit te kunnen doen is ondersteuning door een geschikte testmanagement tool onmisbaar. Dit moet een applicatie zijn die zeer intuïtief werkt omdat de business testers er niet dagelijks mee zullen werken.

Opbouwen regressietestset

Testersuite is een zeer gebruiksvriendelijke SaaS-testmanagement-tool waar business-testers snel zelfstandig mee kunnen werken. Testersuite bevat een uniek onderdeel, de Masterlist. Hierin worden tests uit verschillende testtrajecten opgeslagen voor toekomstig (her)gebruik.

In dit onderdeel wordt de regressietestset opgebouwd en onderhouden. Wanneer de impact van een release is bepaald, worden de benodigde regressie testcases en testscenario's uit de Masterlist opgehaald. De testcases zijn gekoppeld aan producten (processen, systemen) en/of requirements.

Bij de selectie van producten en/of requirements in de Masterlist vindt automatisch selectie plaats van de benodigde regressie testcases en testscenario's. Op die manier zijn de benodigde tests voor het testen van regressie snel en eenvoudig terug vinden.

releasematig scrum testen
Releasematig scrum testen

Na het testtraject

Na afronding van een testtraject (release) kunnen de producten, requirements, testcases en testscenario’s worden weggeschreven naar de Masterlist. Deze kunnen vervolgens weer in volgende nieuwe testtrajecten worden opgehaald voor het testen van regressie.

Releasen met scrum

'Releasematig scrummen' is een uitstekende manier om wijzigingen te bundelen en gecontroleerd door te voeren. Belangrijke voorwaarde is echter dat het regressietesten en acceptatietesten goed wordt georganiseerd.

Een testmanagement tool die deze testsoorten goed ondersteund maakt dit mogelijk. Testersuite is de enige testmanagement tool die het onderhouden en hergebruiken van een regressie-testset zeer laagdrempelig maakt met behulp van de Masterlist.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.