Blog
Plan een afspraak

Let's Talk About Test... Dorian de Groot

July 20, 2017
Dorian Meijs,Testmanager
Dorian de Groot,Testmanager

In deze blog reeks spreken wij met testmanagers en testcoördinatoren uit diverse branches. Bij Testersuite horen wij graag de diverse visies op het gebied van testen en wat een testmanager of testcoördinator bezighoudt. Maak kennis met Dorian Meijs, testmanager bij het Koning Willem I College in Den Bosch.

Dorian, kun je wat meer over jezelf vertellen?

Van huis uit ben ik bedrijfseconoom maar ik zit al vanaf 1986 in de ICT. Eerst als programmeur/analist en vanaf 1998 in het testvak. Vorig jaar september ben ik als testmanager bij het Koning Willem I College begonnen. Dit is een ROC met ruim 12.000 studenten en meer dan 1.200 medewerkers. Mijn taak is het opzetten en organiseren van gestructureerd testen.

Je hebt aardig wat vlieguren in testmanagement. Wat kun je vertellen over de geschiedenis van het testen?

Toen ik in 1984 begon op de helpdesk van een rekencentrum en later als programmeur, bestond het testvak nog helemaal niet in de IT. Het gebeurde wel, maar het ging er anders aan toe. Er was geen structuur, methode of testplan. Helemaal niks. Je testte zoals je dacht dat het moest. Ik hield op een kladblaadje bij wat mijn bevindingen waren.  We hielden weddenschappen met de ontwikkelaar om een Bossche bol. Als wij een bevinding vonden, moest hij ons trakteren. Als we niks vonden, moesten we hem trakteren. Er was geen methodiek maar het was wel leuk! Ook bij de andere werkgevers was er geen sprake van gestructureerd testen, soms wel een afdeling kwaliteitscontrole die toezag op wat er werd gebouwd en ‘bevindingen’ terug meldde maar alles gebeurde naar beste eer en geweten. Uiteindelijk kwam ik in 1998 terecht bij Van Lanschot Bankiers. Daar waren ze serieus bezig met het opzetten van een testafdeling waarbij ze gebruik maakten van de testmethodiek TMap. Het ging van ‘je doet maar wat’ testen naar gestructureerd testen.


“Vroeger hadden we weddenschappen omtrent het testen. We kregen van de ontwikkelaar een Bossche bol als we een bevinding hadden!”


Wat werd de rol van een tester?

Vroeger werd er minder snel ontwikkeld, tegenwoordig gaat dat razend snel. Je moet snel met de markt mee bewegen en het belang om goed en gestructureerd te testen wordt steeds groter. Dat belang kwam uiteindelijk onder de aandacht bij iedereen, ook omdat het gebruik van ICT middelen steeds verder toenam en we nu eigenlijk niet meer zonder kunnen. Ook voor een student is bijvoorbeeld een digitaal rooster tegenwoordig onmisbaar. Dat betekent steeds meer ketens, steeds meer afbreukrisico dus meer en beter testen. Vaak ontbreekt de tijd om uitgebreid te testen, dus moet je prioriteren. Geautomatiseerd testen kan helpen, maar voordat je dat kunt inzetten moet eerst je testproces op orde zijn..

Je bent nu bijna een jaar bij het Koning Willem I College. Wat trof je daar aan?

Testen gebeurde op het Koning Willem I College wel, maar ieder op zijn eigen manier. Vaak geen of weinig structuur, niet onderbouwd en vaak werd er te veel of te weinig getest. Er was geen eenduidige manier van vastleggen van bevindingen en testgevallen. Er werd  Excel, Word en e-mail gebruikt om zaken vast te leggen. Testplannen en vrijgaveadviezen werden niet gemaakt. Ik ben aangenomen om het testproces te professionaliseren.

Hoe bereik je dat het testproces professioneler wordt?

Ik probeer bewustwording te creëren en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Dit doe ik door presentaties te geven over het nut en de noodzaak van gestructureerd testen. Daarnaast heb ik een visie en testaanpak opgesteld, maak ik sjablonen en help ik mensen in de praktijk. Ik gebruik Testersuite als testmanagement tool. In eerste instantie legden we alleen bevindingen voor twee pilot projecten vast. Testersuite zorgde meteen al voor een verbeterslag op het gebied van  efficiëntie en structuur en leverde tijdwinst op. Daarna ben ik in kleine behapbare stapjes Testersuite verder gaan inzetten. Per project bekijk ik wat er nodig en mogelijk is. Een aantal projecten werkt alleen met het vastleggen van bevindingen en een aantal projecten gebruiken ook testgevallen, testscenario’s en testruns om hun testen voor te bereiden en uit te voeren.

Wat zijn de voordelen van Testersuite?

Testersuite is erg gebruikersvriendelijk en intuïtief. Je kunt er vrijwel meteen mee werken, ook als je geen ICT achtergrond hebt. Doordat alles in één tool zit heb je geen verwarring meer over de status van bevindingen of mensen die met verschillende lijstjes werken. Ook prettig is dat je de inrichting kunt aanpassen op jouw organisatie en dat geleidelijke invoer mogelijk is. Omdat het een SaaS tool is kunnen we externe leveranciers gemakkelijk toegang geven zodat zij de bevindingen die ze moeten oplossen kunnen oppakken. Gebruikers hebben alleen toegang tot de projecten waarvoor ze geautoriseerd zijn en mogen alleen de taken uitvoeren waartoe ze bevoegd zijn. Dus een externe leverancier mag bij ons alleen bevindingen oppakken en een projectleider mag alleen zaken bekijken en niet muteren. Wat ook als prettig wordt ervaren is de eenvoudige manier om bijvoorbeeld schermprints toe te voegen, de mooie grafieken uit de rapportages en de duidelijke en eenvoudige manier van het uitvoeren en herhalen van testruns. Zelfs eindgebruikers kunnen er goed mee uit de voeten. De kracht van de tool zit in de eenvoud en de flexibiliteit. Ik heb bij  het Koning Willem I College een flinke groep enthousiaste Testersuite gebruikers.


“Een testmanager kijkt naar de testvolwassenheid van de rest van de organisatie, staat daar net een stapje boven en kan mensen meenemen”


Wat zijn jouw uitdagingen voor de toekomst?

Ik wil nog veel meer doen hier bij het Koning Willem I College, we staan pas aan het begin van een verbetertraject. Misschien ontstaat er in de toekomst een speciaal testteam en wordt, waar mogelijk, testautomatisering ingezet. Maar eerst moet het testproces op orde zijn, de mensen voldoende opgeleid en zich bewust zijn van het nut en de noodzaak van gestructureerd testen. Testersuite helpt daarbij, maar ook goede sjablonen, een duidelijke aanpak, een goede aansturing en het tijdig betrekken van het testteam in de projecten. Mijn uitdaging is dus om het testen hier nog verder te professionaliseren.

Een mooie uitdaging! Welke tips wil je huidige testmanagers mee geven?

De eerste tip is dat een testmanager niet te hard van stapel moet lopen. Als iedereen in jouw organisatie nog aan het fietsen is, moet jij niet in een race auto gaan rijden. Je moet mee fietsen, misschien op een racefiets of een elektrische fiets, en later misschien op een scooter. Een testmanager moet kijken naar de testvolwassenheid van de rest van de organisatie, staat daar net een stapje boven en kan dan de mensen hierin meenemen. Ga je te snel dan haken de mensen af. Mijn tweede tip is dat een gebruiksvriendelijke testmanagement tool onmisbaar is om je aanpak kracht bij te zetten en de mensen mee te krijgen. In dat opzicht ben ik te heel erg te spreken over Testersuite.

Heb jij ook interessante ervaringen in het testvak die je wilt delen? Let’s talk!

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.