Blog
Plan een afspraak

Let's talk about test... Adri van Setten van der Meer

January 22, 2018
Adri van Setten van der Meer, Testmanager bij provincie Noord Brabant
Adri van Setten van der Meer, Testmanager

In deze blog reeks spreken wij met testmanagers en testcoördinatoren uit diverse branches. Bij Testersuite horen wij graag de diverse visies op het gebied van testen en wat een testmanager of testcoördinator bezighoudt. Maak kennis met Adri van Setten van der Meer, testmanager bij de Provincie Noord Brabant.

Wie is Adri?

Ik ben Adri van Setten van der Meer en ik ben sinds 2014 als testmanager werkzaam bij de Provincie Noord Brabant. In mijn privéleven ben ik al 42 jaar gelukkig getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben vier kinderen, in de leeftijd van 32 tot 37 jaar. We hebben negen kleinkinderen en het tiende kleinkind is op komst. Het is bij ons thuis dus vaak een gezellige boel. In mijn vrije tijd werk ik voor de lokale omroep als redacteur, cameraman en video editor.

Kun je wat vertellen over je carrière?

Ik ben begonnen met werken in 1977. Na mijn opleiding meet- en regeltechniek (electro-techniek) ben ik bij Philips Medical Systems gestart. Ik vond dat erg uitdagend en interessant omdat bij Medical Systems veel technieken bij elkaar komen. Daarbij moet je denken aan IT, mechanica, elektronica, cryogene technieken, hoogspanning, röntgen en dergelijke. De eerste projecten waar ik bij betrokken was, waren de ontwikkeling van de eerste CT systemen en MRI scanners.

Ik werkte op het grensvlak van ontwikkeling en productie van medische systemen. De projecten werden toen al uitgevoerd op een Scrum manier alleen heette het nog niet zo. We hadden een fysieke ruimte, de zogenaamde 'War Room', waar we als projectteam vanuit verschillende disciplines elke dag de voortgang van het project bespraken. Aan de wanden hingen per discipline een schoolbord met daarop notitie blaadjes met verschillende onderwerpen, taken en issues, die elke morgen werden besproken. Een hele interactieve manier van project ontwikkeling.

Er werden prototypes ontwikkeld en gebouwd, die wij moesten testen op basis van requirements en voorschriften van externe instanties. Onze “acceptatie” testresultaten werden vertaald naar fabricagevoorschriften. Geproduceerde medische systemen werden gecontroleerd aan de hand van deze fabricagevoorschriften, vergelijkbaar met het uitvoeren van een regressietest.

We voerden verschillende soorten tests uit. Daarbij moet je denken aan wat men tegenwoordig proof of concept, unittest, systeem integratietest, acceptatietest en load & stress test noemt. We hadden destijds nog geen testmethodieken zoals TMap of ISTQB maar veel elementen die je in die methodieken ziet pasten we toen al toe.


“We hadden destijds nog geen testmethodieken zoals TMap of ISTQB maar veel elementen uit die methodieken pasten we toen al toe”


In 1999 ben ik bij Philips vertrokken en ben ik de detachering ingegaan. Ik ben als projectmanager gestart bij CMG (dat later is overgenomen door CGI). Omdat het bloed kruipt waar het niet gaan kan ben ik in 2004 toch weer het testvak in gegaan. Sindsdien voer ik voornamelijk testopdrachten uit bij opdrachtgevers van CGI. Op dit moment dus als testmanager bij de provincie Noord Brabant.

Kun je iets vertellen over de Provincie Noord Brabant en jouw rol daar?

Je zou kunnen zeggen dat provincies tussen gemeentes en de landelijke overheid inzitten. De primaire taak van provincies is ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen, natuurbeheer etc.). Bij de Provincie Noord Brabant werken in totaal ongeveer 1000 medewerkers.

Ik ben door de provincie ingehuurd en werk als testmanager / testcoördinator voor het testcentrum. Het testcentrum is verantwoordelijk voor ontwikkelen en onderhouden van een testaanpak binnen de provincie. Testersuite speelt daarin een belangrijke rol omdat het zorgt voor borging van de testaanpak binnen de provincie. Het testcentrum adviseert en ondersteunt in projecten en afdelingen bij het uitvoeren van testwerkzaamheden.

Bij het testcentrum ben ik ook verantwoordelijk voor een project (proof of concept) op het gebied van testautomatisering. We doen dat met een tool van TrendIC genaamd ICTestautomation. Wanneer we dit breder in gaan zetten binnen de provincie dan gaan we waarschijnlijk ook gebruik maken van de integratie met Testersuite.

Wat je grootste uitdaging als testmanager?

Mijn grootste uitdaging is om ervoor te zorgen dat mensen het doel van testen voor ogen blijven houden. Mensen hebben de neiging om de route belangrijker te vinden dan het doel. Ze testen daardoor niet altijd de goede dingen of het testen verzand in onbelangrijke details. “Aan een boekenkast voor een kinderkamer worden andere eisen gesteld dan aan een boekenkast voor een bibliotheek”. Het testen moet dan ook in lijn zijn met de eisen die er worden gesteld.

Hoe ga je met die uitdaging om?

Maak mensen continu duidelijk wat het doel is. Dan zijn ze best zelf in staat om te bepalen hoe er getest moet worden. Daarbij houd ik de mensen/testers voor dat, ze als vertegenwoordigers van de collega’s, moeten beoordelen en aantonen dat het systeem goed genoeg werkt om dagelijks werk goed te kunnen doen. Mijn motto is “Leef met vlag en wimpel maar hou het simpel”.

Hoe wordt Testersuite gebruikt bij het testen?

Testersuite wordt gebruikt om de functionele- en gebruikers acceptatietesten in goede banen te leiden. Dit doen we in maatwerk projecten zoals de ontwikkeling van het depot beheersysteem. (Een systeem voor het beheer van archeologische vondsten die in het provinciaal depot worden opgeslagen). Maar ook in projecten die uitgevoerd worden door derden zoals SAP-Hana, Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij wordt er veel getest en wordt gebruik gemaakt van Testersuite. De tests worden voorbereid en uitgevoerd in Testersuite en de bevindingen worden geregistreerd. Ontwikkelaars pakken de bevindingen op in Testersuite.

Als testmanager werk ik ook veel met Testersuite. Het is mijn belangrijkste gereedschap voor het voorbereiden, plannen en coördineren van testtrajecten. Ik zet tests klaar voor de testers, ik volg en bewaak de voortgang en ik stel het testrapport op.


“Mijn motto is:
Leef met vlag en wimpel maar hou het simpel”


Wat vind je van Testersuite?

De tool bevalt erg goed. Testersuite is erg duidelijk en overzichtelijk, je komt snel bij de informatie die je nodig hebt. Een hele krachtige functie is de Masterlist. Hierin beheren we onze regressie tests die we vervolgens in meerdere projecten kunnen gebruiken. Dat zorgt voor veel tijdwinst.

Medewerkers van de provincie werken er graag mee, omdat de tool erg intuïtief is. Mensen die uitgenodigd worden om even mee te testen hebben een korte inleertijd nodig. Testersuite sluit in dat opzicht mooi aan bij mijn motto! Omdat Testersuite een cloud applicatie is kunnen we ook heel eenvoudig externe partijen betrekken in testtrajecten.

Wat ik verder erg positief vind is dat de tool zich sterk ontwikkeld. Klanten hebben de mogelijkheid om hun wensen kenbaar te maken en daar wordt ook echt iets mee gedaan door Testersuite. Dat zie je ook terug in de ontwikkeling van de tool.

Hoe ziet jouw toekomst eruit als testmanager?

Ik bereik in 2018 de pensioengerechtigde leeftijd dus ik hoop eind 2018 van mijn pensioen te gaan genieten. Tot die tijd ben ik nog werkzaam bij de provincie en probeer ik het testen binnen de provincie zo goed mogelijk achter te laten.

Welke ontwikkelingen verwacht jij in het testvak?

Organisaties veranderen steeds sneller en systemen moeten mee veranderen. Foutieve of onduidelijke producten worden steeds minder geaccepteerd. Testen blijft erg belangrijk en zal ook steeds meer een taak worden binnen verschillende rollen. Er blijft een continu streven naar vroege foutopsporing omdat hoge herstelkosten niet geaccepteerd worden. Technieken als “buddy testen” (elkaars ontwikkelwerk testen) en reviewen van ontwerpen dragen bij aan vroege foutopsporing. Dat wordt nog wel eens onderschat.

Testautomatisering is een belangrijke ontwikkeling maar wordt ook vaak overschat. Mijn stelregel is dat testautomatisering geen zin heeft wanneer er minder dan 6 releases per jaar zijn. Dan stijgen de kosten voor het opbouwen en onderhouden van de tests meestal uit boven de baten.

Heb je nog tips voor andere testmanagers?

Mijn tip is vrij eenvoudig: “Hou altijd het doel van het testen voor ogen”. Blijf je steeds afvragen wat een oplossing bijdraagt aan het uiteindelijke doel.

Heb jij ook interessante ervaringen in het testvak die je wilt delen? Let’s talk!

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.