Blog
Plan een afspraak

Hoe IT-professionals denken over testen

March 22, 2021

Gaan organisaties meer testen? Heeft acceptatietesten nog zin? Is exploratory-testen onmisbaar? Dagelijks spreken wij IT-professionals die te maken hebben met het testen van software. Dit levert mooie gesprekken en inzichten op over het managen van een testproces. Reden voor ons om zeven veel voorkomende onderwerpen over testen voor te leggen aan onze Testersuite fans.

Zeven vragen aan IT-professionals over testen

De Testersuite fans weten wat het is om een testproces te managen. Hoe kijken zij aan tegen vragen waar andere IT-professionals mee rondlopen? Hieronder zie je de antwoorden op de zeven vragen en stellingen die we ze hebben voorgelegd.

Mensen stemmen door handopsteking

1. Binnen mijn organisatie wordt steeds meer tijd (en geld) geïnvesteerd in het testen van systemen

 • Ja (63%)
 • Nee (15%)
 • Weet niet (8%)
 • Geen antwoord (15%)

We worden steeds afhankelijker van IT-systemen. Een groot deel van ons leven is tegenwoordig digitaal. Daar waar dertig jaar geleden automatisering een handige ondersteuning was, zijn we er nu grotendeels van afhankelijk. Dit betekent dat we IT-systemen steeds meer en beter moeten testen. Gelukkig hebben steeds meer organisaties dat door.

2. De tijd die we besteden aan handmatig testen zal…

 • Toenemen (26%)
 • Afnemen (33%)
 • Gelijk blijven (28%)
 • Geen antwoord (13%)

Handmatig testen blijft een belangrijk onderdeel van het testproces. Gelukkig zijn onder bepaalde voorwaarden testhandelingen te automatiseren. Denk hierbij aan frequent regressie testen op een stabiele omgeving. Hou hierbij wel in het achterhoofd dat geautomatiseerd testen alleen mogelijk is op basis van bestaande testscripts. Nieuwe testgevallen maken of ‘experience based’ testen blijft handwerk. Een combinatie van beide methodieken is de ideale situatie.

3. Ik verwacht dat we binnen mijn organisatie steeds meer gaan testen

 • Ja (54%)
 • Nee (17%)
 • Weet niet (15%)
 • Geen antwoord (13%)

Zoals bij de vorige vraag al aangegeven is de combinatie van handmatig en geautomatiseerd testen de meest wenselijke. Het geautomatiseerd testen is vooral een middel om meer in kortere tijd te testen. Dit vormt een aanvulling op al je andere handmatige testwerkzaamheden. De stelling dat geautomatiseerd testen tijd, mensen en geld bespaart, gaat niet op.

4. Ik verwacht dat onze werkwijze verschuift van Waterval naar Agile/DevOps

 • Ja, Waterval gaat verdwijnen (13%)
 • Ja, maar Waterval blijft ook (57%)
 • Nee, wij blijven bij Waterval (9%)
 • Geen antwoord (22%)

Deze vraag levert verrassende antwoorden op. De IT-professionals lijken de waterval-methodiek niet achter zich te laten. Dit is opmerkelijk in een wereld waarin termen als scrum, agile en DevOps veel gehoord zijn. Aan de andere kant moeten we ook niet vergeten dat Agile/DevOps vooral toegevoegde waarde heeft voor software ontwikkeling. Er zijn nog steeds IT trajecten waarbij Waterval (of een hybride model) beter werkt.

5. Hoe belangrijk is het dat gebruikers acceptatietesten (blijven) uitvoeren?

 • Heel belangrijk (58%)
 • Belangrijk (24%)
 • Enigszins belangrijk (4%)
 • Niet belangrijk (0%)
 • Geen antwoord (13%)

Acceptatietesten is belangrijk. Hierover zijn de Testersuite fans duidelijk, gezien bovenstaande antwoorden. Dit mag geen verrassing zijn. Ten slotte gaat het testen van software ook voor een deel over het creëren van happy users en over formele acceptatie.

6. Exploratory-testen is een onmisbare testvorm voor het bereiken van een goede testdekking

 • Ja (53%)
 • Nee (16%)
 • Weet niet (20%)
 • Geen antwoord (13%)

Wat is exploratory-testen? Volgens de definitie is exploratory-testen het gelijktijdig ontwerpen en uitvoeren van tests om het systeem te leren kennen en met behulp van de verkregen informatie nieuwe testen te ontwerpen en uit te voeren. Bij deze vorm van testen is de menselijk intuïtie en voortschrijdend inzicht het belangrijkst. Hierdoor is deze testvorm erg belangrijk als aanvulling op geautomatiseerd testen.

7. Ik zou graag content willen delen met organisaties die dezelfde applicaties testen

 • Ja (51%)
 • Nee (18%)
 • Weet niet (18%)
 • Geen antwoord (13%)

Logisch dat onze fans niet het wiel opnieuw willen uitvinden en elkaar willen helpen waar dat mogelijk is. Wanneer we het hebben over het delen van content dan hebben het over zaken als testobjecten (applicaties) en testcases. Het blijft wel zaak om scherp te blijven en ervoor te zorgen dat de content die je van een andere organisatie gebruikt aansluit op jouw specifieke situatie en inrichting van een applicatie. Het delen van testresultaten is minder zinvol en zelfs risicovol. Hierin schuilt namelijk het risico dat je conclusies trekt op basis van de testresultaten van andere organisaties. Je zal altijd zelf moeten testen binnen jouw specifieke situatie. Het is naïef om te denken dat je zelf niet (goed) hoeft te testen omdat een andere organisatie iets heeft goedgekeurd.

Heb jij opmerkingen of een reactie ten aanzien van bovenstaande die je met ons wilt delen? Stuur dan een mail naar info@testersuite.nl. Wil je op de hoogte blijven? Klik dan hier voor het laatste Testersuite-nieuws.


Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.