Blog
Plan een afspraak

Testen van HiX met 1.300 wijzigingen per maand. Hoe dan?

June 29, 2018

Op dinsdag 26 juni organiseerde Testersuite in samenwerking met het Jeroen Bosch Ziekenhuis het webinar ‘Beter zorgen door beter testen’. In dit webinar deelde het JBZ ervaringen met het professionaliseren van het testproces. Aanleiding hiertoe was de implementatie van het nieuwe EPD in november 2017 en het testen van HiX.

Testen van HiX

Voor diverse deelnemers aan het Webinar ‘Beter zorgen door beter testen’ was het een verrassing. Maar liefst 1.300 wijzigingen per 4 weken brengt het nieuw EPD van JBZ met zich mee. Het testen van HiX vormde een flinke uitdaging waar het JBZ zijn tanden ingezet heeft.

Proceseigenaren

Met iedere twee weken een ‘hotfix (volledig nieuwe release)’ en iedere vier weken een content update stond het JBZ voor een uitdaging. Hoe ga je dit organiseren? Is een testmanagement tool wenselijk en hoe richt je dit dan in? Deze vragen vormden de start voor het JBZ om het testproces naar een volwassen niveau te tillen. De eerste stap die het JBZ daarin gezet heeft is te kijken naar de bedrijfsprocessen. Vervolgens werden er proceseigenaren (op hoger managementniveau) aangewezen en teams geformeerd. Naast de proceseigenaren (soms meerdere per team) werden er beheerders, super users en key users toegewezen aan de teams. Met een vaste frequentie van iedere vier weken werd vervolgens het proceseigenaren overleg ingevoerd om beslissingen te kunnen nemen.

Efficiënt testen

Niet alle maandelijkse 1.300 wijzigingen zijn even belangrijk. Aan hand van release notes bepaalt het JBZ door middel van een impactanalyse welke wijzigingen getest moeten worden. Gemiddeld komt het erop neer dat de helft van het aantal wijzigingen getest moet worden. Hiermee is gelijk al een grote efficiency slag geslagen.  Een andere maatregel die het JBZ heeft genomen is de inzet van de testmanagement tool Testersuite. Met deze tool houdt het JBZ grip op haar testproces, bouwt het aan regressietest sets en worden de processen en bevindingen gedocumenteerd. De bewijslast in het kader van audits en compliancy is hiermee ook geborgd.

Uitzending gemist?

Heb je het webinar gemist en heb je interesse in de ervaringen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis? Laat dan hier even je gegevens achter.  Je ontvangt dan een linkje naar de video van het webinar.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.