Blog
Plan een afspraak

Beter testen, is het wel nodig?

June 22, 2016

Terwijl sommige organisatie testen nog steeds zien als noodzakelijk kwaad, zijn steeds meer bedrijven bezig met het beter en slimmer inrichten van het testproces. In deze blog richten we ons niet op de verbeteringen zelf, maar staan we stil bij de vijf belangrijkste redenen om het testproces te verbeteren.

Hogere kwaliteit

De meest voor de hand liggende reden om het testen te verbeteren is het verhogen en/of borgen van de kwaliteit. Hoewel testen op zichzelf de kwaliteit niet verhoogt, maakt gestructureerd testen de kwaliteit - of juist het gebrek aan kwaliteit - van de verschillende onderdelen inzichtelijk, voorafgaand aan ingebruikname. Er zijn voorbeelden te over van organisaties die flinke schade hebben gelopen door ICT problemen. Vaak problemen die te voorkomen waren geweest als er goed was getest. Op de website www.alsbestegetest.nl zijn veel aansprekende voorbeelden te vinden.

Lagere kosten

Veel kosten die aan testen zijn toe te rekenen blijven verborgen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers in de business die als kerngebruikers bij het testen zijn betrokken, zonder zicht op de tijdsbesteding. Een onvolwassen testproces zorgt voor veel snijverlies met langere doorlooptijden als gevolg. Dit kost alle betrokkenen veel kostbare tijd. Er kan tijd en dus geld worden bespaard door testcases herbruikbaar te maken, alleen de belangrijkste onderdelen te testen, een goede bevindingenprocedure in te richten en door het testtraject centraal te coördineren met behulp van een testmanagement tool.

De wet van Boehm (uit 1979) is nog steeds van toepassing. Ter herinnering: herstelkosten nemen exponentieel toe met iedere stap dat een fout dichter bij de productie omgeving komt. Er zijn veel voorbeelden van situaties waarin bedrijven flinke kosten maken om ICT problemen in een laat stadium op te lossen. Wanneer problemen zich pas voordoen in de productieomgeving dan komen er vaak nog kosten bij als gevolg van imagoschade, omzetderving, claims etc.

Voldoen aan compliancy richtlijnen

Steeds vaker worden bedrijven op de vingers getikt bij een audit of controle. De belangrijkste reden: het niet op orde hebben van het change proces, en dan met name de bewijslast met betrekking tot het testen. Een goed ingericht testproces geeft eenvoudig en snel inzicht in de verschillende uitgevoerde acties: Wie heeft wat getest? Wanneer? En met welk resultaat?

Verkorten time-to-market

Hoewel testen bij veel bedrijven als weinig strategisch wordt bestempeld zit er wel degelijk een strategisch voordeel aan een volwassen testproces. Wanneer men er in de testfase niet in slaagt om fouten vroegtijdig te signaleren gaat veel tijd verloren aan het alsnog verhelpen van deze fouten in productie (zie ook de eerste twee punten: hogere kwaliteit en lagere kosten). Het oplossen van een productieverstoring doet een beroep op de veelal toch al schaarse ontwikkelcapaciteit. Denk ook aan de extra inzet voor het hertesten van de fout, extra regressie testinspanning vanuit de business, extra transporten, etc.

Positief geformuleerd: Een gestroomlijnd testproces maakt het mogelijk om sneller wensen vanuit de business door te voeren. Een korte time-to-market bij IT wijzigingen is steeds vaker een belangrijk concurrentievoordeel.

Ruimte creëren voor innovaties

Er is naast het vorige punt nog een reden waarom het in toenemende mate belangrijk is om niet te veel tijd te verspillen aan een inefficiënt testproces en aan het oplossen van problemen in productie. Structureel dweilen met de kraan open vergroot namelijk niet alleen de time-to-market, het beperkt ook de ruimte om bezig te zijn met innovaties omdat men te druk is met in stand houden van de huidige ICT.

Bepaal zelf of beter testen nodig is!

Testersuite is van mening dat investeren in slimmer en beter testen geen doel op zich mag zijn. Herkent u één of meer van bovenstaande redenen dan zijn wij ervan overtuigt dat een vrijblijvende kennismaking met onze experts meer dan de moeite waard is. Interesse? Mail naar info@testersuite.nl of bel 073 711 45 20. U kunt ook direct een online demo aanvragen. Tijdens een demo bespreken we uw situatie en adviseren we u vrijblijvend over mogelijke verbeteringen.

Wil jij ook beter en slimmer testen?

Ontdek onze gebruiksvriendelijke cloud producten
Testersuite maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je accepteert. Bekijk onze Privacyverklaring voor meer informatie.