TESTERSUITE
PACKAGE ABONNEMENT
  • Binnen één dag volledig ingericht
  • Abonnement van 6 maanden
  • Maandelijks opschalen; einde abonnement afschalen
  • Onbeperkt (inactieve) gebruikers aanmaken
  • Vaste maandelijkse kosten
Actieve gebruikers
Kosten per maand
5
€ 150

10
€ 400

25
€ 950

50
€ 1.450

50+

Heeft u de voorkeur voor zelf hosten? Offerte aanvragen