TESTERSUITE
FLEX ABONNEMENT
  • Binnen één dag volledig ingericht
  • Maandelijks opzegbaar
  • Maandelijks op- en afschalen
  • Onbeperkt (inactieve) gebruikers aanmaken
  • Alleen betalen voor actieve gebruikers
Actieve gebruikers
Kosten per gebruiker
1-25
€ 65

26-50
€ 55

50+
€ 40
PACKAGE ABONNEMENT
  • Binnen één dag volledig ingericht
  • Abonnement van 6 maanden
  • Maandelijks opschalen; einde abonnement afschalen
  • Onbeperkt (inactieve) gebruikers aanmaken
  • Vaste maandelijkse kosten
Actieve gebruikers
Kosten per maand
5
€ 150

10
€ 400

25
€ 950

50
€ 1.450

50+

Heeft u de voorkeur voor zelf hosten? Offerte aanvragen